OPE­RA­ŢI­O­NAL.

Business Magazin (Romania) - - // AUTO -

Din 2008 până în 2011, Vo­lin­ti­ru a fost COO şi mem­bru CA în Ma­re­xin, una din­tre companiile dez­vol­ta­te de Di­nu Pa­tri­ciu du­pă ie­şi­rea din ac­ţi­o­na­ria­tul Rom­pe­trol.

Pri­ma po­zi­ţie de CEO ocu­pa­tă de Adrian Vo­lin­ti­ru a fost la Vul­can, companie lis­ta­tă şi de­ţi­nu­tă de Ovi­diu Ten­der, un­de a im­ple­men­tat o stra­te­gie de res­truc­tu­ra­re ca­re a dus la creş­te­rea ci­frei de afa­ceri de 3,5 ori în 6 luni. A stat la Vul­can un an şi ju­mă­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.