2008.

Business Magazin (Romania) - - + MANAGEMENT -

Adrian Vo­lin­ti­ru, ad­mi­ţând că nu es­te de­loc o tre­a­bă uşoa­ră. Upetrom 1 Mai se con­frun­tă de mai mul­ţi ani cu pi­er­deri şi a acu­mu­lat până la fi­ne­le anu­lui tre­cut da­to­rii în va­loa­re de 179 milioane de lei, du­pă cum ara­tă da­te­le de la Ministerul Fi­nan­ţe­lor. Com­pa­nia a avut în 2013 o ci­fră de afa­ceri de 61,7 milioane de lei (apro­xi­ma­tiv 13 milioane de eu­ro) şi pi­er­deri de 10,9 milioane de lei (de cir­ca 17,6% din cifra de afa­ceri). Pri­vi­tă în com­pa­ra­ţie cu anul 2008, fa­bri­ca de la Ploi­eş­ti se con­frun­tă însă cu o pe­ri­oa­dă com­pli­ca­tă: în 2008, Upetrom 1 Mai a avut un business de 87,2 milioane de eu­ro, fa­ţă de 31 milioane de eu­ro în 2004. Pe fondul scă­de­rii co­men­zi­lor şi al

pro­ble­me­lor eco­no­mi­ce,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.