O FAMILIE, TREI GENERAȚII ȘI CREMA DE GĂLBENELE

Business Magazin (Romania) - - + ANTREPRENORIAT - De IOANA MIHAI-ANDREI

PRODUCĂTORUL CLUJEAN COSMETIC PLANT VIZEAZĂ ÎN ACEST AN O CREȘTERE

DE 10% A AFACERILOR, ÎN URMA INVESTIȚIILOR ÎN RETEHNOLOGIZARE. AFA­CE­REA DE FAMILIE CU O PO­VES­TE DE 23 DE ANI A AJUNS ANUL TRE­CUT LA

O CI­FRĂ DE AFA­CERI DE 1,6 MILIOANE DE EU­RO ȘI 29 DE ANGAJAȚI.

Du­pă ace­ea, po­ves­tește re­pre­zen­tan­ta Cosmetic Plant, aproa­pe în fi­e­ca­re an au mai fost cum­pă­ra­te uti­la­je, un ma­la­xor, o mași­nă de do­zat sau un uti­laj de um­plut tu­buri; iar afa­ce­rea a înce­put să cre­as­că trep­tat. În 2000, producătorul a ajuns la no­uă angajați și o ci­fră de afa­ceri de peste 850.000 de lei.

La ze­ce ani de la pri­ma mu­ta­re, Cosmetic Plant a încheiat o in­ves­tiție de 750.000 de eu­ro pentru con­stru­cția unui nou spațiu pentru bi­ro­uri și pro­du­cție. „Dar cum la mo­men­tul respectiv

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.