23,4

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

sto­cul de cre­di­te de con­sum în lei la fi­ne­le lu­nii mai, cu cca 370 mil. lei mai ma­re de­cât la sfârşi­tul lu­nii mar­tie, în timp ce nu­mă­rul cre­di­te­lor de con­sum s-a sta­bi­li­zat la 3 mil. de con­turi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.