17,4%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cu atât a cres­cut can­ti­ta­tea de lap­te de va­că co­lec­ta­tă de la ex­ploa­ta­ţi­i­le agri­co­le în lu­na mai fa­ţă de ace­e­a­şi lu­nă din 2013, în timp ce creş­te­rea pe pri­me­le cinci luni es­te de 15%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.