În zo­dia străi­ni­lor

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Li­lia­na So­lo­mon a fost ul­ti­mul ma­na­ger ro­mân în frun­tea Vo­da­fo­ne Ro­mânia. De la sfârși­tul anu­lui 2010, bri­ta­ni­cii au tri­mis în Ro­mânia doar

exe­cu­ti­vi străini ca­re să con­du­că ope­rați­u­ni­le lo­ca­le. Iña­ki Ber­ro­e­ta și, acum, Ravinder Takkar și-au po­ves­tit ca­ri­e­ra la Meet the CEO, eveni­ment ca­re a de­bu­tat în 2010 cu Ma­ria­na

Ghe­or­ghe, șe­fa OMV Petrom, și Li­lia­na So­lo­mon, cel mai bi­ne pla­sat

ma­na­ger ro­mân din te­le­com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.