11.000

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de ga­ran­ţii acor­da­te de FNGCIMM prin pro­gra­mu­lui Pri­ma Ca­să, din ca­re aproa­pe 30% pentru be­ne­fi­ciari din Bu­cu­reş­ti

(pes­te 3.000), în timp ce în Că­lă­ra­şi, Ia­lo­mi­ţa şi Gi­ur­giu au fost

ce­le mai pu­ţi­ne ce­reri (câte 33)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.