ÎN PRI­MA PAR­TE A ACES­TUI AN BANK OF CYPRUS A VÂNDUT 10% DIN ACȚIUNILE BĂNCII TRANSILVANIA

Business Magazin (Romania) - - + TENDIN E -

pentru su­ma de 82,5 mil. euro, unul din­tre prin­ci­pa­lii cum­pă­ră­tori fi­ind SIF Mol­do­va, ca­re a de­venit al doi­lea ma­re acți­o­nar du­pă BERD. Fon­dul de investiții Emer­ging Eu­ro­pe Acces­si­on Fund (EEAF), ad­mi­nis­trat de Axxess Ca­pi­tal, a reușit să fi­na­li­ze­ze tran­za­cția de pre­lua­re a Nex­te­bank, con­tro­la­tă de gru­pul ma­ghiar MKB. Omul de afa­ceri Ion Ți­riac a ajuns la un acord cu gru­pul ita­lian UniCredit pentru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.