ŞIFONIER CU TREI ETAJE

Business Magazin (Romania) - - / / PANORAMA -

Une­le fe­mei se mul­ţu­mesc cu un du­lap de hai­ne în pe­re­te, alte­le îşi con­stru­i­esc dres­sin­gul vi­su­ri­lor lor pe trei ni­ve­luri, aşa cum a pro­ce­dat o între­prin­ză­toa­re din Ho­us­ton, Te­xas, The­re­sa Ro­e­mer. Proi­ec­tul a cos­tat-o nici mai mult, nici mai pu­ţin de 500.000 de do­lari, scrie Ho­us­ton Chro­ni­cle. La fi­e­ca­re ni­vel al uria­şu­lui dres­sing de 300 mp se poa­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.