9,6

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

chel­tu­i­e­li­le to­ta­le pentru investiţii pu­bli­ce (chel­tu­i­e­li­le de ca­pi­tal

şi ce­le pentru pro­gra­me de dezvoltare fi­nan­ţa­te din sur­se in­ter­ne şi ex­ter­ne) în S1, în scă­de­re cu cca 20% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2013

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.