2 INDICATORI: 90% CE PRO­BLE­ME AU SAU VOR AVEA TI­NE­RII ÎNTRE­PRIN­ZĂ­TORI: din­tre an­tre­pre­no­rii ro­mâni 59% din­tre an­tre­pre­no­rii ro­mâni

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

şo­ma­jul în rândul ti­ne­ri­lor a atins în România un ni­vel re­cord, de 25,7% în pri­mul trimestru al anu­lui; 52% din­tre stu­den­ţii ro­mâni vor să înce­a­pă pro­pria afa­ce­re în ur­mă­to­rii doi ani. con­si­de­ră că men­ta­li­tă­ţi­le şi va­lo­ri­le ro­mâneş­ti nu sus­ţin

an­tre­pre­no­ria­tul con­si­de­ră di­fi­cil sau foar­te di­fi­cil ac­ce­sul la fi­nan­ţa­re al

an­tre­pre­no­ri­lor ti­neri

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.