De ce nu vor­bim des­pre afa­ce­ri­le de fa­mi­lie? Mă întreb de ce se vor­bește atât de puțin des­pre afa­ce­ri­le de fa­mi­lie în România, în timp ce în alte țări sunt în cen­trul ate­nți­ei, ca foar­te im­por­tan­te și sen­si­bi­le, cu ca­rac­te­ris­tici spe­ci­fi­ce.

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

-AM MIRAT RE­CENT C~ND AM AU­ZIT O REPREZENTANT A UNEI INSTITU II PU­BLI­CE EXPLIC~ND UNEI EXPERTE DIN SUA C |N ROM~NIA NU EXIST AFA­CERI DE FA­MI­LIE, C CI NU AVEM O LEGE CA­RE S LE REGLEMENTEZE.

MPRIMA:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.