1,2 TDI

Business Magazin (Romania) - - // AUTO -

La doi ani de când a pre­zen­tat V8-ul, echi­pa de la Au­di se ex­tin­de și pe ex­tre­ma ce­a­lal­tă, cu unul din­tre ce­le mai mici di­e­se­luri. Au­di A2 1,2 TDI a reușit la acea vre­me un consum me­diu de 2,99 li­tri/100 km. Chiar și astă­zi, acest mo­del ră­mâne sin­gu­rul au­to­mo­bil cu cinci uși cu un consum de sub 3 li­tri de mo­to­ri­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.