DI­E­SEL

Business Magazin (Romania) - - // AUTO -

Ca răs­puns la înăs­pri­rea stan­dar­de­lor cu pri­vi­re la emi­sii, mai ales în Sta­te­le Uni­te, Au­di a in­tro­dus în 2009 teh­no­lo­gia „cle­an di­e­sel“ce uti­li­ze­a­ză adi­ti­vul AdBlue pentru a eli­mi­na oxi­zii de azot din ga­ze­le de eșa­pa­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.