NU­MĂ­RUL DE PER­SOA­NE ÎNSCRISE PE REŢELE SO­CIA­LE LA NI­VEL MONDIAL (MILIARDE, 2010-2017)

Business Magazin (Romania) - - // TEHNOLOGIE -

În 2010, mai pu­ţin de un mi­liard de

oa­meni fo­lo­se­au o re­ţea so­cia­lă. Spe­cia­liş­tii es­ti­me­a­ză că nu­mă­rul va ajun­ge la pes­te 2,3 miliarde în 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.