ARTA PROTESTULUI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pro­tes­te­le nu se mai re­zu­mă de mult la o sim­plă pan­car­tă pe ca­re sunt no­ta­te do­le­an­ţe­le, cei ca­re pro­tes­te­a­ză pentru a atra­ge aten­ţia unui lucru fo­lo­sind di­ver­se obi­ec­te iden­ti­fi­ca­te cu ac­ţi­u­nea lor, aşa cum se poa­te ve­dea în ex­po­zi­ţia „Di­so­be­di­ent Objec­ts“de la Vic­to­ria & Albert Mu­seum din Lon­dra. Prin­tre ex­po­na­te se nu­mă­ră măş­ti­le de go­ri­lă pur­ta­te de Gue­ril­la Gir­ls, ca­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.