3.200

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de fir­me înfi­in­ţa­te în S1 de că­tre ti­ne­rii între­prin­ză­tori prin

pro­gra­mul de sti­mu­la­re a IMM cu fi­nan­ţări de la stat, în vir­tu­tea că­ru­ia au fost înfi­in­ţa­te din 2011 până în pre­zent pes­te

14.000 de fir­me

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.