,12 mil.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul to­tal de an­ga­ja­ţi cu con­trac­te de mun­că asi­gu­ra­ţi la

sis­te­mul pu­blic de pen­sii la 30 iu­nie, în creş­te­re cu pes­te 190.000

de per­soa­ne fa­ţă de pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui tre­cut şi cu aproa­pe 400.000 mai ma­re

fa­ţă de lu­na mar­tie 2011

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.