Fe­brua­rie 2014 Ge­or­ge Osbo­ur­ne, con­si­li­er pe pro­ble­me de fi­nan­ţe, res­pin­ge ide­ea unei uni­uni mo­ne­ta­re în ca­zul în ca­re Sco­ţia ar de­ve­ni in­de­pen­den­tă.

Business Magazin (Romania) - - // POLITIC -

ALEX SALMOND, PRIMMINISTRUL SCOŢIEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.