CROITORAŞUL ELECTRONIC

Business Magazin (Romania) - - / / PANORAMA -

Un proi­ect re­cent lan­sat îşi pro­pu­ne să-i scu­te­as­că de vi­zi­ta la croi­tor pe cei ca­re-şi do­resc hai­ne de co­man­dă. Com­pa­nia Bom­bshel­ler, lan­sa­tă de un pro­gra­ma­tor din Se­at­tle, Pa­blos Hol­man, ofe­ră pentru mo­ment po­si­bi­li­ta­tea co­man­dă­rii unor co­lan­ţi per­so­na­li­za­ţi, plă­nu­ind însă să se ex­tin­dă şi cu alte ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re. Cli­en­ţii din toată lu­mea in­tră pe un si­te un­de in­tro­duc pro­pri­ul mo­del pentru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.