,33%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

scă­de­rea nu­mă­ru­lui înma­tri­cu­lă­ri­lor de per­soa­ne fi­zi­ce şi ju­ri­di­ce în pri­me­le 7 luni fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a lui 2013, de la 83.694 la 63.331,

con­form ONRC

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.