CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE

Business Magazin (Romania) - - + ECONOMIE -

Di­fi­cul­ta­tea gu­ver­ne­lor de a pla­ni­fi­ca pe tot anul cheltuielile ast­fel încât să nu fie de­pă­şi­te li­mi­te­le de de­fi­cit con­veni­te cu cre­di­to­rii ex­terni a fă­cut ca, în fi­e­ca­re din­tre ul­ti­mii ani, T4 să fie cel ca­re a con­cen­trat su­me­le ce­le mai mari alo­ca­te de la bu­get.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.