Se con­cen­tre­a­ză pe pi­ețe­le lo­ca­le și re­gi­o­na­le. Ino­va­rea nu e nea­pă­rat ne­ce­sa­ră. Fo­rța de mun­că lu­cre­a­ză în ge­ne­ral lo­cal (ex. res­tau­ran­te, cu­răță­to­rii, ser­vi­cii). Ade­se­ori sunt afaceri de fa­mi­lie sau afaceri cu ca­pi­tal ex­tern mo­dest. Crește­rea com­pa­ni­ei

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

IMM- veni­turi, cash flow, lo­curi de mun­că, în timp

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.