GRUPUL GEZE PE SCURT

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

GEZE a fost înfi­i­nțat în 1863 în Germania și es­te o afa­ce­re an­tre­pre­no­ria­lă. Prin­tre proi­ec­te­le de re­fe­ri­nță pentru ca­re grupul GEZE a li­vrat pro­du­se se nu­mă­ră mu­zeul

Acro­po­lis din Ate­na, cen­trul de con­gre­se din Da­vos, com­ple­xul de clă­diri Ka­nyon Shop­ping Cen­ter din

Istan­bul sau mu­zeul Mer­ce­des-Benz din Stut­tgart.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.