4,5

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul tu­riş­ti­lor ro­mâni şi străini ca­re au înnop­tat în struc­turi de ca­za­re din ţa­ră în pri­me­le şap­te luni, în creş­te­re cu 4,8% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, în timp ce nu­mă­rul de nop­ţi de ca­za­re s-a ma­jo­rat

cu 5,8%, la pes­te 10,5 mil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.