21.000 0,8%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de dosare de in­sol­vență des­chi­se în 2009 în România, față de 4000 în 2004. scă­de­rea câști­gu­lui sa­la­rial net în România în de­cem­brie 2009 față de de­cem­brie 2008. Ce­le mai afec­ta­te sec­toa­re au fost sănătatea, edu­cația și ad­mi­nis­trația pu­bli­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.