IBIZA SOL.

Business Magazin (Romania) - - // I MOBILIARE -

Proi­ec­tul es­te for­mat din 14 clă­diri, struc­tu­ra­te pe trei eta­je şi es­te si­tuat în zona Pi­pe­ra, din nor­dul Ca­pi­ta­lei, fi­ind fi­na­li­zat în 2008 de dez­vol­ta­to­rul spa­ni­ol Ibiza Gro­up cu o in­ves­ti­ţie to­ta­lă de 60 de milioane de euro. Dez­vol­ta­to­rul a in­trat în in­sol­ven­ţă în 2012, cu da­to­rii de 204 milioane lei, din ca­re 160 milioane lei că­tre Alpha Bank Ro­ma­nia SA şi RI Eas­tern Eu­ro­pe­an Fi­nan­ce, prin man­da­tar Raif­fei­sen Bank. Planul de re­or­ga­ni­za­re a fost apro­bat în sep­tem­brie 2013, ter­me­nul de ie­şi­re din in­sol­ven­ţă fi­ind 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.