CON­STRUC­ŢII ÎNGHEŢATE.

Business Magazin (Romania) - - // I MOBILIARE -

Cinci din­tre ce­le mai mari an­sam­bluri re­zi­den­ţia­le la ca­re au fost opri­te lu­cră­ri­le de mai mul­ţi ani în Bu­cu­reş­ti sunt Pla­no­ra­ma, Pri­mă­va­ra Lu­je­ru­lui, La­gu­na Re­si­den­ce, Cor­ti­na Re­si­den­ce şi Arcom Pi­pe­ra, proi­ec­tul înce­put de Ge­or­ge Be­ca­li în Pi­pe­ra. Con­form Zia­ru­lui Financiar, ce­le cinci proi­ec­te însu­me­a­ză cir­ca 2.800 de lo­cu­in­ţe aban­do­na­te la di­ver­se sta­dii de exe­cu­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.