Mld. euro

Business Magazin (Romania) - - + COMPANII -

es­te va­loa­rea cu­mu­la­tă

a ce­lor 42 de com­pa­nii de pe piaţa ro­mâneas­că in­clu­se

în to­pul primelor 500 de com­pa­nii din Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi

de Est

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.