1.719

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

câşti­gul sa­la­rial me­diu no­mi­nal net în lu­na iu­lie, în creş­te­re fa­ţă de iu­nie cu 32 lei, va­lo­ri­le ce­le mai mari fi­ind înre­gis­tra­te în in­dus­tria de ex­trac­ţie a petrolului

brut şi a ga­ze­lor naturale (4.562 lei), iar ce­le mai mici în afacerile cu ho­te­luri şi

res­tau­ran­te (1.011 lei)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.