DA­CĂ NU INVESTIŢI, MĂ­CAR CONSUMAŢI

Business Magazin (Romania) - - + FINAN E - De CRENGUȚA NICOLAE

OFICIALII, BANCHERII ŞI ANA­LIŞ­TII AU ÎNCE­PUT SĂ MIZEZE DE ANUL TRE­CUT ÎNCOA­CE PE RE­VENI­REA CONSUMULUI IN­TERN CA MOTOR AL ECO­NO­MI­EI. ÎN CE­LE DIN UR­MĂ, RE­VENI­REA CONSUMULUI S-A RE­FLEC­TAT ŞI ÎN STRUC­TU­RA CREDITĂRII, CA­RE ACUM TINDE SĂ FAVORIZEZE NET CRE­DI­TE­LE IPOTECARE ŞI DE CON­SUM ÎN DAUNA CE­LOR LUA­TE DE COM­PA­NII PENTRU IN­VES­TI­ŢII SAU EX­PORT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.