IDE­EA INGENIOASĂ A UNUI PRI­MAR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ce te faci când ai fă­cut in­ves­ti­ţii mânat de avântul imo­bi­liar, iar aces­tea s-au do­ve­dit ne­ren­ta­bi­le oda­tă cu veni­rea cri­zei? Cau­ţi so­lu­ţia sal­va­toa­re în ar­tă, aşa cum a fă­cut-o un sat din Spa­nia, Ge­nal­gua­cil, un­de unul din­tre foş­tii pri­mari con­stru­i­se un ci­mi­tir nou şi un mu­zeu cu trei ni­ve­luri, mânat de am­bi­ţia de a avea o ase­me­nea in­sti­tu­ţie în sa­tul său. Ac­tua­lul pri­mar a pa­riat pe ar­ta con­tem­po­ra­nă pentru a atra­ge tu­riş­ti, in­vi­tând ar­tiş­ti să par­ti­ci­pe la un fes­ti­val şi să înfru­mu­se­ţe­ze cu cre­a­ţi­i­le lor sa­tul, in­clu­siv noul ci­mi­tir. Prin­tre ar­tiş­tii ca­re şi-au lă­sat am­pren­ta la Ge­nal­gua­cil s-a nu­mă­rat o pic­to­ri­ţă ca­re le-a ce­rut lo­cal­ni­ci­lor re­ţe­ta mâncă­rii pre­fe­ra­te şi apoi a tran­sfor­mat-o în pic­tu­ră mu­ra­lă pe zi­du­ri­le ca­se­lor sau ale lo­ca­lu­ri­lor aces­to­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.