MODA BI­JU­TE­RI­I­LOR VE­CHI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ui­ta­te când­va în sei­furi de pro­pri­e­ta­re­le ca­re le con­si­de­rau de­mo­da­te, ve­chi­le bi­ju­te­rii de familie se bu­cu­ră astă­zi de pre­ţu­i­re, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Pe lângă fap­tul că oferă şan­sa des­co­pe­ri­rii unor pi­e­tre rare, ca­re în pre­zent pot fi vându­te pe milioane de do­lari, dar la vre­mea con­fec­ţi­o­nă­rii bi­ju­te­ri­i­lor erau con­si­de­ra­te de ca­li­ta­te in­fe­ri­oa­ră

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.