20%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cu atât a scă­zut eva­zi­u­nea fis­ca­lă

la pro­du­se de pa­ni­fi­ca­ţie în pe­ri­oa­da sep­tem­brie 2013 - iu­lie

2014 ca efect al re­du­ce­rii TVA, re­flec­tând o creş­te­re a producţiei de făi­nă fis­ca­li­za­tă cu 164.000 t şi a celei de pâi­ne fis­ca­li­za­tă cu

120.000 t, con­form Rom­pan

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.