EFEC­TUL UCRAI­NA, FA­ZA PE ECONOMIE

Business Magazin (Romania) - - + ECONOMIE - De CRENGUȚA NICOLAE

ÎN MOD APROA­PE IRO­NIC, CEEA CE REGRETAM ÎN UR­MĂ CU NU MUL­ŢI ANI, FAP­TUL CĂ NU NE-AM ÎNGRI­JIT SĂ RECUCERIM PIAŢA RU­SE­AS­CĂ PENTRU AFACERILE ROMÂNEŞTI, NE DE­VI­NE DE FOLOS ACUM, ÎN CON­TEX­TUL SANC­ŢI­U­NI­LOR UE FA­ŢĂ DE RUSIA ŞI AL MĂSURILOR DE RETORSIUNE ALE ACES­TEIA.

N RA­PORT AL CRE­DIT SUISSE DIN LU­NA MAI, ALTMINTERI DE­LOC CATASTROFIC,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.