An­tre­pre­no­ria­tul i eti­ca Când te uiți la știri, te gândești ade­sea că sunt oa­meni ca­re își înfi­i­nțe­a­ză com­pa­nii spe­cial ca să se îmbo­gățe­as­că fă­când rău alto­ra. O par­te chiar fac asta cu in­te­nție, din ne­fe­ri­ci­re. Alții por­nesc însă cu in­te­nții fru­moa­se,

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

UNT NENUM RATE TENTA II CA­RE-I POT |NDEP RTA PE AN­TRE­PRE­NORI DE LA COM­POR­TA­MEN­TUL ETIC, CHIAR I ATUNCI C~ND I-AU PRO­PUS INI IAL S FIE COREC I.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.