MA­GA­ZI­NE SU MISURA

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENOR -

Con­ten­tSpe­ed es­te un grup de fir­me ca­re are, pe lângă ac­ti­vi­ta­tea de re­a­li­za­re a magazinelor on­li­ne, și ac­ti­vi­tăți de SAAS (sof­twa­re as ser­vi­ce), dar și una de men­te­na­nță, ca­re anul tre­cut a adus com­pa­ni­ei cir­ca 200.000 de euro. Per to­tal, în 2013, gru­pul Con­ten­tSpe­ed a avut afa­ceri mai mari de 600.000 de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.