CARICATURĂ DE RES­TAU­RANT

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Un res­tau­rant din zona West Hol­ly­wood din Los Ange­les, „Palm”, cu­nos­cut pentru ca­ri­ca­tu­ri­le ca­re-i împo­do­besc pe­re­ţii, se va mu­ta în cu­rând în ca­să no­uă, fă­ră a-şi pu­tea lua însă cu el cea mai ma­re par­te a aces­tor ope­re, scrie Los Ange­les Ti­mes. Cre­a­te de di­ver­şi ar­tiş­ti pe pe­re­ţii lo­ca­lu­lui, ca plată pentru me­se­le lua­te aco­lo, ca­ri­ca­tu­ri­le au ca su­bi­ect ve­de­te şi şe­fi de com­pa­nii din in­dus­tria fil­mu­lui. Pentru ca lu­cră­ri­le să nu se piar­dă însă de tot, pa­tro­nii s-au gândit să le des­prin­dă de pe pe­re­ţi şi să le ofe­re fa­mi­li­i­lor ce­lor por­tre­ti­za­ţi ori să le scoa­tă la li­ci­ta­ţie, do­nând ba­nii ob­ţi­nu­ţi pentru sco­puri ca­ri­ta­bi­le. Prin­tre ve­de­te­le imor­ta­li­za­te pe pe­re­ţii lo­ca­lu­lui se nu­mă­ră Far­rah Faw­cett şi Lee Ma­jors, Ja­mes Gar­ner, Tel­ly Sa­va­las, John Way­ne sau Ge­ne Hac­kman.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.