GRĂDINĂRITUL VIRTUAL

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Gră­di­na­rii din zi­ua de azi re­curg şi la unel­te vir­tua­le, nu nu­mai la ce­le cla­si­ce, ca­re-i aju­tă la plan­tat sau la dis­tri­bu­i­rea sur­plu­su­lui de re­col­tă. Prin­tre aces­tea se nu­mă­ră Gar­den Tri­be, un site cu fil­mu­le­ţe edu­ca­ti­ve ce pot fi des­căr­ca­te de cli­en­ţi, un­de di­ver­şi ex­per­ţi îi înva­ţă pe ama­tori cum să între­ţi­nă un ar­ţar sau cum să cultive or­hi­dee, spre

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.