Pag. 30

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

VIOREL PANAITE: Exce­sul de pu­te­re al ma­na­ge­ri­lor: un com­por­ta­ment ca­re co­ru­pe, slă­beş­te şi ge­ne­re­a­ză con­flic­te B: BDO Bal­kans (18), Bit­de­fen­der (56), Bran­dtai­lors (36); C: Car­pat­ce­ment Hol­ding (36), Ce­ma­con (36), Class IT Out­so­ur­cing (18); D: Darian (36); G: G.P. & Com­pa­ny (36); K: Kan­dia Dul­ce (36); N: NCH Advi­sors (36); R: Re­nault Gro­up (26); S: So­nim­pex To­po­lo­veni (36), Sto­ri­en­ce (36); T: Te­ra­plast (36), Ţi­riac Hol­din­gs (14); U: Ursus Bre­we­ri­es (36), Uzi­na de Ma­şini Electrice Bu­cu­reş­ti (36).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.