3.765

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de per­soa­ne pentru ca­re ANOFM or­ga­ni­ze­a­ză în oc­tom­brie

un nu­măr de 191 de pro­gra­me gra­tu­i­te de for­ma­re pro­fe­si­o­na­lă, me­se­ri­i­le ce­le mai so­li­ci­ta­te fi­ind ce­le de lu­cră­tor în co­merţ (318

per­soa­ne) şi bu­că­tar (241)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.