215,24

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

mld. lei, eco­no­mi­i­le po­pu­lați­ei și ale fir­me­lor în lu­na au­gust, în creş­te­re cu 0,4% față de iu­lie, în con­di­ţi­i­le în ca­re de­po­zi­te­le fir­me­lor au cres­cut cu 1,4% (lei), res­pec­tiv 1,3% (va­lu­tă), iar ce­le ale po­pu­la­ţi­ei au scă­zut cu 0,3% (lei), res­pec­tiv au cres­cut cu

0,2% (va­lu­tă)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.