2,8%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cu atât ar pu­tea creşte piaţa in­ter­nă de pu­bli­ci­ta­te până la sfârşi­tul anu­lui 2014, ajun­gând la 394 mil. do­lari, ca ur­ma­re a creş­te­rii pu­bli­ci­tă­ţii în me­di­ul di­gi­tal cu 12%, con­form

Ze­nith România

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.