LA O CAFEA CU ZAHA HADID

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

O co­la­bo­ra­re între ar­hi­tec­ţi şi com­pa­nii din alte do­me­nii de ac­ti­vi­ta­te nu e ce­va nou: există ma­şini sau mo­bi­li­er proi­ec­ta­te de aceş­tia, iar pentru cei ca­re nu pot cum­pă­ra o clă­di­re între­a­gă ce poar­tă sem­nă­tu­ra unui ar­hi­tect re­nu­mit, se lan­se­a­ză, cum­va în com­pen­sa­ţie, co­lec­ţii de obi­ec­te de lux cu ca­re îşi pot de­co­ra ca­se­le. O astfel de co­lec­ţie es­te cea re­cent anun­ţa­tă de cu­nos­cu­tul magazin lon­do­nez Har­rod’s, ce cu­prin­de obi­ec­te de­co­ra­ti­ve şi ve­se­lă cre­a­te de ce­le­bra ar­hi­tec­tă Zaha Hadid. Prin­tre ar­ti­co­le se nu­mă­ră un pla­tou ce cos­tă aproa­pe 10.000 de li­re ster­li­ne, un set de şah de aproa­pe 5.000 de li­re, sfeş­ni­ce şi ceş­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.