ADĂPOST DE VRE­ME REA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

In­di­fe­rent de cât de bi­ne sunt plă­ti­te pentru con­tri­bu­ţi­i­le lor la re­a­li­za­rea unor fil­me, o par­te din ve­de­te­le de la Hol­ly­wood simt ne­voia să-şi des­chi­dă afa­ce­rea pro­prie, iar une­le din­tre ele se îndreaptă spre in­dus­tria os­pi­ta­li­tă­ţii. Prin­tre pri­mii ca­re au fă­cut acest pas, scrie Fi­nan­cial Ti­mes, se nu­mă­ră Clint Eas­twood, ca­re în 1971 şi-a cum­pă­rat mi­cul ho­tel Hog’s Bre­ath Inn din Car­mel, Ca­li­for­nia, pe ca­re între timp l-a vândut. La rândul său,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.