La pri­ma edi­ţie, Bu­si­ness Magazin a pre­zen­tat 100 ce­le mai pu­ter­ni­ce fe­mei din bu­si­ness din po­zi­ţii-cheie de conducere, pre­cum CEO, CCO, di­rec­tori ge­ne­ra­li, eco­no­mici, an­tre­pre­nori, con­sul­tan­ţi sau country manageri. Pentru că de la an la an nu­mă­rul lor es

Business Magazin (Romania) - - // CATALOAGE -

es­te anul în ca­re apa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.