Ajun­gem la ju­mă­ta­te de mi­li­on de ci­ti­tori

Business Magazin (Romania) - - // I NTERNET -

Site-ul bu­si­nes­sma­ga­zin.ro a cres­cut de la an la an tra­fi­cul, ajun­gând în premieră în toam­na aces­tui an la pes­te ju­mă­ta­te de mi­li­on de vi­zi­ta­tori unici. Com­pa­ra­tiv cu pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui 2012, in­di­ca­to­rul s-a du­blat.

Nu­mă­rul de vi­zi­ta­tori unici

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.