1,2mld.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

+ INFOGRAFIC In­ves­tiți­i­le ne­re­zi­de­nți­lor s-au si­tuat în pri­me­le șa­se luni ale lui 2014 în scă­de­re cu 10,3% fa­ţă de primul se­mes­tru al anu­lui 2013 şi cu pes­te 70% în lu­na iu­nie, ajun­gând la 101 milioane de euro, con­form da­te­lor BNR. Acest de­clin vine după ce România atră­se­se în lu­na mai in­ves­ti­ţii străi­ne de 306 mil. euro, ma­xi­mul lu­nar din 2014. În pri­me­le cinci luni in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te au to­ta­li­zat aproa­pe 1,1 mld. euro, în creş­te­re cu 13,9% fa­ţă de ace­la­şi in­ter­val de anul tre­cut. Ten­si­u­ni­le po­li­ti­ce din re­gi­u­ne, dar și pre­si­u­nea anu­lui electoral ar pu­tea si­tua 2014 sub ni­ve­lul din 2013 în ceea ce pri­vește atra­ge­rea de ISD.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.