21%

Business Magazin (Romania) - - // I NTERVIU -

ra­ta cre­di­te­lor ne­per­for­man­te din sis­te­mul ban­car ro­mânesc în 2013; în 2014, în ur­ma ac­ce­le­ră­rii pro­ce­su­lui de cu­răța­re a por­to­fo­li­i­lor, ra­ta NPL a ajuns la 18%, iar spe­cia­liștii estimează că va ajun­ge la 16% în 2016

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.