CU BULDOZERUL ÎN CA­SĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii plă­tesc o ave­re ca să-şi par­che­ze ma­şi­na în ca­să, alţii ca să-şi par­che­ze în ca­să co­lec­ţia de ar­tă. Cei ca­re le cal­că pra­gul so­ţi­lor Arnold şi Ma­rie Ford din La­gu­na Be­a­ch, Ca­li­for­nia, sunt întâmpi­na­ţi de un bul­do­zer - de fapt o lu­cra­re de ar­tă con­cep­tua­lă în greu­ta­te de cir­ca 2.500 de ki­lo­gra­me sem­na­tă de artis­tul Chris Bur­den, scrie New York Ti­mes. O altă ope­ră a ace­lu­ia­şi ar­tist, ce ara­tă ca o ma­şi­nă Lo­tus Eu­ro­pa din 1973, se află par­ca­tă în su­fra­ge­rie lângă ca­na­pe­le. Înain­te de a-şi pri­mi ce­le două pi­e­se, co­lec­ţi­o­na­rii a tre­bu­it să-şi su­pu­nă ca­sa unei ex­per­ti­ze pentru a se asi­gu­ra că po­de­aua poa­te sus­ţi­ne greu­ta­tea lor. Nici gră­di­na ca­sei nu ara­tă ca una obiş­nu­i­tă: pro­pri­e­ta­rii au con­stru­it aici o ba­lus­tra­dă din alu­mi­niu vop­si­tă în ver­mil­li­on ce lu­mi­nea­ză noap­tea cu le­duri şi tre­ce pe sub co­roa­na unui pin bă­trân.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.